Pridávam moje zamyslenie, ktorým som reagoval na jednu diskusiu v jednom fóre.

Keď sa človek nevráti k čítaniu Písma Svätého, ktoré mimochodom sa vykladá samo... ako postupne čítate bibliu, časom chápete aj state, vtedy môžeme pochopiť to, že čas na našej zemi sa pomaly ale isto dovršuje a Pán prichádza, o čom som presvedčený. 

Nechcem skĺznuť do protestantských výkladov, kde si vysvetľujú Zjavenie Jána ako udalosť, že súd, ktorý sa odohráva v tejto knihe, sa odohráva už v súčasnosti. Pochopiť knihu Zjavenia, ktorá sa v podstate ešte neuskutočnila a v nej čítame veci budúce, je teologicky mimoriadne obtiažne. 

Hovorí sa, že keď niečo chceš pochopiť niečo čo je v čomsi obsiahnuté, musíš sa vrátiť na začiatok. 

Logické. Ani stavbu domu nevieš začať stavať od stredu, ani od strechy, ani od druhého podlažia, musíš začať od základov. A pokiaľ nemáš dobré základy, nebude dobrá ani stavba domu. Pokiaľ nemáš dobrý geometrický plán (niečo ako texty písma svätého) stratíš sa pri stavbe svojho domu. 

Síce sú to len akési paralely, nejaké prirovnania, ale tie prirovnania sú geniálne a vystihujú práve podstatu duchovného života. A na odpoveď, či Boh stvoril aj kovid, je v skutku ťažká, ale zároveň ľahká odpoveď. 

V živote máme isté zákonitosti, ktoré je treba poznať. Pokiaľ človek zanedbáva tieto zákonitosti, obyčajne sa to nezaobíde bez následkov. Nie každá čistá a priehľadná tekutina musí byť čistá voda. Aj najsilnejší jed sa tvári ako čistá voda. 

Kedysi som rozmýšľal ako dieťa nad tým, ako niekto rozumie rozlíšiť, čo je to voda, a hneď technický benzín. Čuchom predsa. Tak je to aj s vierou v Boha, kedy aspekty nevidíš a možno nedokážeš rozlíšiť na prvý pohľad dobro od zla, lebo zlo je často rafinované dobro, predsa Pán Ježiš hovorí, ...."že podľa ovocia ich spoznáte...." a to ovocie je láska Ducha Svätého. 

Spoznať zlo práveže nie je vôbec ťažké. Mnohí nedokážu rozpoznať dobro od zla, a aj v duchovnom živote sú okamihy, kedy človek zapochybuje, kde je pravda. 

Na druhej strane pokiaľ v niečom cítite akúsi kontuniutu, a ste presvedčení o tom, že Kristus je centrom diania vášho života, modlíte sa, spoznáte v danom okamihu veľa strachu! 

Diabol sa vždy bojí a provokuje ľudí, ktorí sa modlia k Bohu, obetujú sa pre vyššie ciele. S tým súvisí aj posledná myšlienka, že návrat do raja je vždy otvorený. Okrem slobodného rozhodnutia je tu ešte niečo, to božské. Jánovo evanjelium 3,16 hovorí.... Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý kto v Neho verí nezahynul, ale aby mal večný život. 

K tomu je potrebné splniť mnoho aspektov, pretože do neba nevojde nič nečistého Zjv 21,27. a taktiež Jn 11,25 Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. 

V tomto je biblická odpoveď, či Boh stvoril koronavírus. Boh ho nestvoril, lebo Boh nerobí hlúposti. Domnievam sa, že nastávajú posledné časy, ktorým má v prvom rade porozumiet cirkev a celý kresťanský svet, ktorý sa má spojiť s obetou Krista Veľkňaza, cez ňu sa máme zachrániť a ňou sa posvätiť. Teraz sa napĺňa Písmo, ktoré hovorí v žalme.... "hľa prichádza Pán, On je kráľ slávy..." Ž 24 Nič iné sa o tomto nedá povedať. Som o tom presvedčený.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár