v čase písania tohoto a predchádzajúceho článku, ešte nebola vigília Pánovho vzkriesenia, ktoré budem pozerať v televízii, všetko nasvedčuje tomu, že Pán už predsa zvíťazil.

Práve preto cirkev ustanovila na bielu sobotu tzv. Kaplnku, kde je vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna ktorá pripomína aj napriek udalosti, že Ježiš "včera" zomrel (rozumej veľký piatok) v nedeľu včasráno predsa vstal z mŕtvych, a zmŕtvychvstalý Kristus viac neumiera, smrť nad ním už nepanuje. To som teda citoval bibliu. Je to nádherná stať, plná úcty ku kresťanstvu, duchovnému odkazu kresťanstva, ktorá presne vystihuje podstatu toho, čo verím, že verím naplno a nie naprázdno. Neverím totiž v nejakú filozofickú ideu, ktorá sa kdesi zamotáva, a všetko je to len teória, ale verím v Pravdu, ktorá zvíťazila nad smrťou a otvorila veriacim nebeské kráľovstvo, a sedí po pravici Otca.

Biblické texty ma mimoriadne fascinujú. Priam geniálne to vystihol sv. Pavol v liste Rimanom, ktorý predsa píše...." Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu.… Rim 6:9.

Je dobré ozrejmiť si aj texty Písma svätého. Samozrejme rozumiem celkom presne, čo ste týmto veľmi pekným duchovným zamyslením v kontexte mysleli. Na druhej strane to vyzýva mňa ako kresťana bdieť pri Ježišovi, ktorý je ..." ten istý včera dnes i naveky..."

Nechcem samozrejme nejako filozofovať, avšak problém niektorých dávnych interpretácii je zrejmý, pretože aj dnes ľudia popierajú, že Ježiš nemal dve prirodzenosti a podobne. Mnohí tomu, celkom prirodzene ani nerozumejú. Samozrejme pripúšťam, že niekto ani nerozumie tomu, či Kristus mal dve prirodzenosti, a čo to vlastne je.

S tým súvisí aj ťažký blud a heréza, ktorej veria niektoré protestantské cirkvi, ktoré popierajú nesmrteľnosť ľudskej duše, poprípade vôbec tomu neveria a zastávajú názor, že človek v hrobe od smrti spí, a zobudí sa len do vzkriesenia. Je to dôsledok toho, že Niečo podobné som čítal tu od mahmuta, aj keď viem, že napriek tomu, že mi pridal množstvo myšlienok k tvorbe, stále ešte neprišiel k poznaniu pravdy.

Tu vidíme, aké veľké duchovné škody sa dokážu napáchať, keď vytŕha niekto pri čítaní a interpretácii písma len tie state, ktoré mu vyhovujú. Žiaľ, mnohé zhromaždenia to tak aj robia, a teda pod tými rozličnými heslami ako.... aleluja sme spasení.... áno, ale cesta k nebu, večnosti a radosti v božej prítomnosti je mimoriadne dlhá, ťažká namáhavá, a tak, ako hovorí Jánovo Zjavenie.... Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom..."

Zamyslel by som sa napríklad nad tým, prečo niekto má potrebu niečo popierať, pokiaľ to rozumom nevie dokázať. Celý problém ľudskej generácie naprieč dejinnou líniou od genezis, až po súčasnosť prakticky, je niečo, čo ma mrzí, že človek rozum používa nie na to, aby si niečo ozrejmil, a prijal pravdy, ale na to, aby stále niečo spochybňoval, niečomu sa vyhýbal, niečo zatajoval a podobne. Možno zjednodujúci prvok toho všetkého je jedno jediné, čo človek okrem iného, to by som chcel pripomenúť ako dôležité, je, že človek dostal strach.

Čiže celý kontext smrti Krista na kríži, ktorý zmŕtvychvstaním obnovil nám život, by bol tým pádom zatlačený do úzadia. Práve na bielu Sobotu vidíme, že nad kaplnkou pri vystavenej Sviatosti Oltárnej -Starobylá homília spomína veľmi pekne.... Čo sa to deje, aké je dnes ticho na zemi. Veľké ticho a osamelosť, veľké ticho lebo Kráľ spí. Lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých. Takto to cituje breviár v posvätnom čítaní.

Záverom mojej veľkonočnej reflexie by som chcel mnohým, tak ako som to asi pred dvoma rokmi koncom roka spomenul, že napriek mnohým rozdielom, ktoré pretrvávajú medzi nami, vám prajem príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, pretože to, že Ježiš vstal z mŕtvych, povedal učeníkom pokoj vám, a to že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta.... Táto myšlienka napriek všetkým nepríjemnostiam Vám prajem, aby sme horlivo očakávali deň Pána, ktorý prichádza.

 Blog
Komentuj
 
 fotka
zajko1211  nedeľa 11:42
Aj tebe Pokoj brat môj....
Napíš svoj komentár